صفحه اصلي  |  معرفي پايگاه  |  ارتباط   |  راهنما  | English division

 جستجو جستجوى سريع 

باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر
انديشه سرا
فلسفه چيست؟
تاريخ انديشه‌ها
تبادل انديشه‌ها
انديشه معاصر
قدرت انديشه
دنياي انديشه‌ها
تاملات فلسفي
مقالات فلسفي
دانشنامه فلسفه
عرفانكده
عرفان
معرفي عرفا
مفهومي به نام خدا
خلوت دل
قطعات عرفاني
مقالات عرفاني
ادبستان
درباره ادبيات
آشنايي با مشاهير ادبيات
قطعات ادبي
شعر و شاعري
مقالات
 انديشه سرا --» انديشه معاصر

ضرورت فلسفه در جهان معاصر

            عقايد و سنن در برخورد با هم ساييده و فرسوده مي‌گردد؛ و آن قدر اختلاف ديده مي‌شود كه موجب شك در همه آنها مي‌شود.           

            شايد بازرگانان نخستين دسته شكاكان بوده‌اند و ميل عادي آنها به تقسيم مردم به دو دسته ساده لوح و زرنگ آنها را به شك كلي راهنمايي مي‌كرد. در سايه اينها علم بتدريج پيشرفت كرد؛ رياضيات در نتيجه مبادلات پيچيده كالاها توسعه يافت. نجوم در اثر بي‌باكي و تهور روزافزون دريانوردان ترقي كرد. ثروت موجب فراغت و امنيت شد؛ و اين دو از شرايط اوليه و ضروري بحث و تحقيق است. مردم از ستارگان تنها راهنمايي در درياها را نمي‌خواستند بلكه در آنها پاسخ به معماهاي جهاني مي‌ديدند. نخستين فلاسفه يونان از منجمين بودند. مردم دليرانه به تفسير طبيعي حوادثي پرداختند كه پيش از آن آنها را با علل و قواي فوق طبيعي منتسب مي‌داشتند؛ جادوگري و اعمال مذهبي جاي خود را بتدريج به علم و تحقيق دارد؛ و فلسفه به وجود آمد. اين فلسفه در آغاز فلسفه طبيعي و منحصر به جهان مادي بود و ماده اوليه و تجزيه نشدني جهان را باز مي‌جست.

 

آشنايي با فلاسفه معاصر و انديشه‌هايشان
مباحث و مقالاتي در مورد انديشه‌هاي جهان امروز
باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر

Copyright © 2003-2007 Life of Thought e-Publication.

1386-1382

 نشريه الكترونيكي حيات انديشه

مفتخر است در دريافت و اشاعه انديشه‌ها؛ جاي كه نيانديشيم براي ما و به جاي ما، مي‌انديشند!