صفحه اصلي  | English division

  

باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر
معرفي پايگاه
شناسنامه و اساسنامه
راهبرد پايگاه
ماهيت پايگاه
مسندات فني وب سايت
راهنما
راهنماي كاربران
نقشه نامه پايگاه
تشريح امكانات
ارتباط با پايگاه
كتابنامه مطالب
واژه نامه
نويسندگي آزاد
 مستندات

تعريف پروژه نشريه الكترونيكي حيات انديشه

هدف:

 

 

-    ايجاد فضاي براي انديشيدن و ترويج آن

 

-    نشر انديشه‌ها و نظرات انديشمندان و عرفا جهت آشنايي

 

-    پياده سازي امكاناتي در جهت تشويق تامل به موضوعات نظري و نشر انديشه‌هاي افراد.

 

 

موضوع:

 

 

حيات انديشه

 

 

محدوده:

 

 

فلسفه                                 فعاليت اصلي

 

عرفان                                 در حد آشنايي با انديشه‌هاي عرفاني

 

ادبيات                                 در حد نمايان كردن فرآيند انديشه در ادبيات

 

 

استراتژي پايگاه حيات انديشه

 

  • بعنوان  فصل نامه الكترونيكي، هر چهار ماه يكبار مطالب مورد بازبيني و به روز رساني قرار گيرد.

 

  • پياده‌سازي در سه فاز و دو نسخه تدوين و تكميل مي‌شود.

 

  • نشر مطالب سايت حداقل به دو زبان انگليسي و فارسي.

 

  • امكانات پايگاه متناسب با اهداف آن طرح ريزي و پياده‌سازي گردد.

 

  • درگير نشدن در مسائل مالي و جزئي خارج از اهداف سايت.

 

 

 

 

برنامه‌ريزي استراتژيك پايگاه حيات انديشه

"Project Strategic Plan"

·         امكان‌سنجي

o        Soul Searching

§         Self Disciplined

§         Self Motivated

§         Positive Attitude

o        مطالعه اهداف استراتژيك سيستم (انتخاب و سنجش اولويتها)

o        شناسايي مشكلات

o        مطالعه و تحقيق در مورد Web site Strategy

§         Choose Domain

§         Choose Web Hosting

§         Search Engine

§         Software programming

§         Web site Design soft

§         Design Tips

·         نيازمنديهاي پروژه

o        محدوديتهاي سيستم  (رفتار خارجي را مشخص مي‌كند)

o        نيازمنديهاي عملياتي (نيازهاي كاربران ديده مي‌شود)

o        نيازمنديهاي غير عملياتي (شرايطي كه براي چارچوب و محتواي آن در نظر گرفته مي‌شود)

·         گزينه‌هاي فني سيستم

o        ابزارهاي مورد نياز (Tools of the work)

§         Hardware

§         Essential Tools

o        نرم افزارهاي ضروري (Essential Software)

·         فرآيند طراحي منطقي سيستم

o        معماري ساختار صفحات سايت

o        تدوين اصول لازم براي تدارك صفحات سايت

o        چگونگي پياده‌سازي سايت

o        طراحي رابط كاربر فرمها

·         اجرا

o        برنامه نويسي مديريت محتوا، امكانات، فرمها و صفحات سايت

o        پياده‌سازي قالب صفحات و طرح كلي سايت

o        تعريف جداول بانك اطلاعاتي سايت

o        فرآيند تست و ارزيابي برنامه‌ها و صفحات

·         مستندسازي

o        مستندسازي فرآيندها

§         فرمها، جداول، برآوردها

§         گزارشات،‌ايميلها و نسخه‌هاي Upload  سايت

§         استانداردسازي‌ها

§         هزينه‌ها و اعتبارات مالي

-    فرم مخارج پياده‌سازي فاز‌هاي سايت

-    فهرست هزينه‌هاي جانبي انجام شده

-    اعتبارات قسمت تبليغات

o        مستندسازي محصول

§         مستندسازي سيستم

-    نيازمنديها و دلايل وجودي مربوط به آنها

-    مستند معماري سيستم

-    براي هر برنامه موجود در سيستم،‌توصيفي از معماري آن برنامه

-    فهرست كد منبع برنامه

-    مستندات ارزيابي و تست

-    راهنماي نگهداري سيستم

§         مستندسازي كاربر

-    جزوه مرجع سيستم (امكانات موجود و كاربرد آنها را تشريح مي‌كند)

-    جزوه اداره‌كنندگان سيستم

 

 

ترتيب

شرح كار

اولويت

وضعيت

فاز دوم (نسخه دوم سايت حيات انديشه)

1.        

تجزيه و تحليل موضوعات و راهكارها

 

 

2.        

تدوين كامل محتوي فارسي مطالب سايت

 

 

3.        

بررسي و تدوين فرآيند پياده‌سازي مديريت محتوا و امكانات سايت

 

 

4.        

طراحي گرافيكي تصاوير و قالب صفحات سايت

 

 

5.        

ترجمه چند صفحه مشخص شده به زبان انگليسي

 

 

فاز سوم (نسخه دوم سايت حيات انديشه)

1.        

تدوين نسخه انگليسي سايت

 

 

2.        

تبليغات و نشر آدرس وب سايت

 

 

3.        

پذيرش درج تبليغات ديگران در سايت

 

 

4.        

تكميل و جمع بندي مستندات سايت

 

 

5.        

بازنگري مطالب و تصحيح يا تكميل صفحات و رفع اشكالات احتمالي

 

 

6.        

بهينه سازي گرافيكي قالب صفحات

 

 

 7.

 پياده سازي واحد باشگاه حيات انديشه

 

 

 

. در حال تكميل مي‌باشد (برنامه نويسي و بانكهاي اطلاعاتي )مستندات فني

 Microsoft Internet Explorer 6.0

 Resoulation :1024*768 or 800*600

 Font: Persian and English  language Unicode(UTF-8)

 

  Home | Life of Thought CLUB

Copyright © 2003-2007 Life of Thought e-Publication.

1386-1382

 نشريه الكترونيكي حيات انديشه

مفتخر است در دريافت و اشاعه انديشه‌ها؛ جاي كه نيانديشيم براي ما و به جاي ما، مي‌انديشند!