صفحه اصلي  | English division

  

باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر
معرفي پايگاه
شناسنامه و اساسنامه
راهبرد پايگاه
ماهيت پايگاه
مسندات فني وب سايت
راهنما
راهنماي كاربران
نقشه نامه پايگاه
تشريح امكانات
ارتباط با پايگاه
كتابنامه مطالب
واژه نامه
نويسندگي آزاد
 راهنماي امكانات پايگاه

 

 • جستجو در پايگاه

امكاني براي جستجوي كلمات كليدي، كاربردي و عبارات در صفحات پايگاه.

جستجو با استفاده از موتور جستجو Google در صفحات پايگاه حيات انديشه صورت مي‌گيرد. بر همين اساس توجه به قوانين Google در جستجو الزامي مي‌باشد.

 

·         ارسال مقاله

امكاني در جهت ارسال متن مقاله يا فايل متني يا تصويري مقالات، براي نشر در پايگاه.

در فرم مربوطه وارد كردن آدرس پست الكترونيكي الزامي مي‌باشد و از بين نام فايل ارسالي يا متن مقاله يكي انتخاب گردد.

 

اهداف:

  • دريافت نظرات و انتقادهاي مخاطبان
  • امكاني براي تشخيص و تعيين خط مشي آينده پايگاه
  • بهينه‌سازي مطالب يا امكانات پايگاه براساس خواسته‌هاي مخاطبان

 

بانك آدرس وب سايتها با دسته‌بندي موضوعي و محتوي هركدام از آنها

 دسته بندي موضوعي ذيل آورده مي‌شود:

-    فلسفه و حكمت

-    ادب و فرهنگ

-    عرفان و شناخت

-    سياسي و فرهنگي

-    ساير موضوعات

هدف از طرح اين قسمت امكان دسترسي به سايتهاي معتبر در زمينه‌هاي علوم انساني براي محققان و علاقمندان و نيز مطرح كردن سايتهاي كه در اينگونه زمينه‌ها فعاليت دارند. سايتها به زبان فارسي، انگليسي و يا هر دو زبان فهرست وار در جدولي تحت موضوع انتخاب شده آورده مي‌شونند.

موارد اين بخش شامل:

o        دسته‌بندي موضوعي آدرس سايتها

o        فرم و امكان معرفي وب سايت جديد به فهرست مخزن آدرسها

o        جدول فهرست آدرس وب سايتها تحت يك موضوع انتخاب شده

 

·         پرسشهاي بنيادين (تاملات فلسفي)

امكاني براي طرح يا پاسخ دهي د رزمينه پرسشهاي فلسفي و دغدغه‌هاي فكري مي‌باشد.

اهداف:

o        مطرح كردن پرسشهاي اساسي فلسفه و فلاسفه

o        دريافت نظرات و انديشه‌هاي مخاطبان درباره اين پرسشها و جلب نظر و تانل در اين زمينه‌ها

o        دريافت پرسشهاي كنجكاوانه مخاطبان در زمينه مسائل فلسفي و فكري

موارد اين بخش شامل:

o        فهرست پرسشهاي مطرحه

o        فهرست پاسخهاي ارائه شده به يك پرسش

o        فرم طرح پرسش

o        فرم پاسخ به يك پرسش

 

طرح موضوعي براي توجه و دريافت نظرات و ديدگاههاي بازديدكنندگان درباره آن موضوع مي‌باشد، موضوعاتي كلي كه در جهان معاصر و آينده وجود دارد طرح گرديده و بازديدكنندگان درباره آن موضوع تاملات و انديشه‌هاي خود را درج مي‌كنند

موارد اين بخش شامل:

o        فهرست موضوعات و مباحث مطرحه

o        فهرست نظرات ارائه شده در مورد يك موضوع

o        فرم دريافت نظرات و انديشه‌ها به يك موضوع

o        فرم طرح يك موضوع يا مبحث جديد

 

در اين قسمت افكار، تاملات و انديشه‌هاي مخاطبان به بوته نقد و بررسي گذاشته مي‌شود، تا براي فرد انديشمند كاستيها و نقاط قوت انديشه او و نيز تاثير انديشه‌هايش مشخص گردد.

افكار محبوس در ذهنمان هيچگاه به بينش و جامعيت نمي‌رسند مگر آنكه در كنار ديگر افكار و انديشه‌ها قرار گيرند يا نقد گردند.

در اينجا انديشه يا ديدگاهي مطرح شده و بازديدكنندگان نظرات و نقد خود را درباره انديشه مطرحه در فرم مربوطه بيان مي‌دارند.

موارد اين بخش شامل:

  • فهرست انديشه‌هاي مطرح شده
  • فهرست ديدگاهها و نظرات ارائه شده در مورد انديشه مطرحه
  • فرم طرح يك انديشه جديد
  • فرم طرح نظرات و ديدگاهها به انديشه مطرحه

 

در اين قسمت بازديدكنندگان مي‌توانند جملات و گزيده‌اي از انديشه‌ها و سخنان انديشمندان و فلاسفه را در پايگاه درج و نشر دهند.

موارد اين بخش شامل:

o        فهرست انديشه‌هاي انديشمندان

o        فرم درج جملات انديشمندان

 

امكاني در جهت نمايش و دريافت دعاهاي شما بازديدكنندگان محترم مي‌باشد.

در فهرستي مناجاتهاي ثبت شده افراد نمايش داده مي‌شود و امكان ارتباط با فرد نيز از طريق ايميل وجود دارد.

موارد اين بخش شامل:

  • فهرست مناجاتهاي درج شده
  • فرم درج مناجاتي با او
باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر

Copyright © 2003-2007 Life of Thought e-Publication.

1386-1382

 نشريه الكترونيكي حيات انديشه

مفتخر است در دريافت و اشاعه انديشه‌ها؛ جاي كه نيانديشيم براي ما و به جاي ما، مي‌انديشند!