صفحه اصلي  | English division

  

باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر
معرفي پايگاه
شناسنامه و اساسنامه
راهبرد پايگاه
ماهيت پايگاه
مسندات فني وب سايت
راهنما
راهنماي كاربران
نقشه نامه پايگاه
تشريح امكانات
ارتباط با پايگاه
كتابنامه مطالب
واژه نامه
نويسندگي آزاد
  شناسنامه و اساسنامه
 •  پايه‌ريزي پايگاه، در سال 1382

 • عدم وابستگي به گروه، حزب يا سازمان

 • داراي محتوي فلسفي، عرفاني و ادبي

 • محل ابراز مطلق آرا و نظريات فلسفي، عرفاني و ادبي

 • آرا و نظريات منتشره، ديدگاه خاص پايگاه تلقي نمي‌گردد.

 • پايگاه در ويرايش يا كوتاه كردن نوشته‌ها آزاد است.

 • بهره‌برداري از مطالب پايگاه با ذكر آدرس اينترنتي آن بلا مانع مي‌باشد.

 • پايگاه سعي در رعايت موارد ذيل را دارد:

  •  قوانين نشر الكترونيكي Electronic Publishing

  • حقوق اخلاقي Moral Right كه بطور غير رسمي ديده مي‌شود.

 

  گروه كاري پايگاه  
  پديدآورنده پايگاه  
    انديشه برپايي پايگاه
    سوابق تحصيلي و كاري
    اهداف و نگرشها
    تماس با مسئول پايگاه
  Home | Life of Thought CLUB

Copyright © 2003-2007 Life of Thought e-Publication.

1386-1382

 نشريه الكترونيكي حيات انديشه

مفتخر است در دريافت و اشاعه انديشه‌ها؛ جاي كه نيانديشيم براي ما و به جاي ما، مي‌انديشند!