صفحه اصلي  |  معرفي پايگاه  |  ارتباط   |  راهنما  | English division

 جستجو جستجوى سريع 

باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر
انديشه سرا
فلسفه چيست؟
تاريخ انديشه‌ها
تبادل انديشه‌ها
انديشه معاصر
قدرت انديشه
دنياي انديشه‌ها
تاملات فلسفي
مقالات فلسفي
دانشنامه فلسفه
عرفانكده
عرفان
معرفي عرفا
مفهومي به نام خدا
خلوت دل
قطعات عرفاني
مقالات عرفاني
ادبستان
درباره ادبيات
آشنايي با مشاهير ادبيات
قطعات ادبي
شعر و شاعري
مقالات
 انديشه سرا --» انديشه معاصر --» مقالات --» كتاب حيات انديشه

 چندي تامل:

كتاب حيات انديشه، بدليل جا افتادگي يك سطر از هر صفحه و تكرار آن در تمام صفحات كتاب و در نتيجه عدم پيوستگي مطالب صفحات، قابل انتشار  نبوده و از توزيع آن جلوگيري شد. لذا بدليل مشكل چاپي از طرف ناشر و با وجود تاييد اشكال از طرف كارشناسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي حل اختلاف و قاضي پرونده، راي دادگاه تجديد نظر در كمال تعجب در رد دادخواست صادر شد. تباني در پشت پرده حكم صادره براي هر حقوق دان و ديگر قضات واضح و مورد تائيد بود. البته از اينچنين عدالتخانه‌ي حكومتي كه داعيه عدالت اسلامي دارد، بيش از اين انتظار نمي‌رود. لذا در حال حاضر كتاب حيات انديشه براي علاقمندان در پايگاه الكترونيكي حيات انديشه منتشر گرديده است.  نگارش كتاب اميدي بود براي ايجاد انگيزه در افراد براي نوشتن انديشه‌هايشان در قالب كتاب و انتشار آن. در پي اين تجربه شخصي، دريافتم كه بازار كتاب و ناشر و نويسنده و خواننده فاجعه آميز است. لذا به علاقمندان توصيه اكيد مي‌كنم از انتشار مطالبشان در رسانه‌ي پر قدرت و شگرف انگيز اينترنت غافل نباشند.

 

 

نام كتاب : حيات انديشه

انتشارات: آشنا

نويسنده : بابك زماني

قيمت : 600 تومان

 نسخه pdf كتاب حيات انديشه

پيشگفتار

 

سالها دل طلب جام جم از ما مي‌كرد     وآنچه خود داشت زبيگانه تمنّا مي‌كرد

 

سالهاست؛ به دنبال واقعيت حياتم بودم. واقعيتي كه تمام ابعادم را شامل شود. به مرور وجدم را در انديشه‌هايم يافتم. به فكر نوشتن انديشه‌هايم شدم، تا آنها را به صورت مجموعه‌اي منظم به نام كتاب در آورم، و اين كار به طور پيوسته انجام دهم، تا به انديشه‌هايم حيات داده باشم. در طول چندين سال بود كه مشغول نوشتن مطالبي بودم، بدون اينكه خود هم بدانم. در رابطه با تكامل انديشه خود و مطالب كتاب، نياز به آگاهي از انديشه‌ها و رفتارهاي بشر را احساس مي‌كردم، ولي خواستم از خود نوشته باشم، هر چند كه براي تحقق آگاهي از انديشه‌هاي بشر امروز، تصميم به تاسيس نشريه‌اي به همان نام کتاب داشتم.

نوشتن کتاب، به انسان تحول فکري مي‌دهد و اگر هر انساني به تحول فکري برسد، ‌آنگاه مي‌تواند خود را در مسير راه قرار دهد. تا موقعي که اين کتاب را تمام نکرده بودم روحم آرام نمي‌گرفت، هر چند مطمئن بودم اشخاصي با چنين انديشه‌هايي در جهان وجود دارند ولي دليلي براي نيانديشيدن و نه نوشتن نمي‌شود. اي کاش بتوان کتابي گروهي و با جمع و تفريق کردن انديشه‌هاي اين انديشمندان نوشت.

خيلي سعي کردم درونم را هنگاميکه از درون خود، با دو چشم، به بيرون مي‌نگرم بيان کنم، و بنويسم که خود را يافته‌ام، آنجاست که خداي خود را با تمام وجود احساس مي‌کنم. حالتي که تمام بيرون خود را از خود ميبينم و بعد از خود جدا مي‌شوم. آنگاه که از خود دور مي‌شويم مصائب، دودلي و تزلزل شروع مي‌شود. در رسيدن به خود است که شأن انسانيت را درک مي‌کنم و از آن لذت مي‌برم، ولي افسوس که اين فقط در لحظه‌اي اتفاق مي‌افتد. اي کاش مي‌توانستم اين حالت را بنويسم. فقط مي‌دانم که اگر آدمي در تمام لحظات خود در اين حالت قرار داشته باشد، به انسان مي‌رسد، و خوشا آنانکه از انسانيت گذشته‌اند.

خوشا آنانکه در درگاه خاک‌اند         دويدنند و خــود را نديداند

دلايل تحرير مطالب کتاب حاضر:

·   او را نمايان کردن

·   تشويق به نوشتن و انتشار افکار در افراد

از طريق رسيدن به انديشه، ‌فکر به مرحله ظهور مي‌رسد که بايد به اين انديشه، ‌حيات داده شود تا هستي وجود خود را دريابيم و سپس نشانه‌هاي وجود او را با وجودمان درک کنيم، که تنها او وجود دارد. وقتي به وجوداش رسيديم، از زيبايي و جمالش به او عشق مي‌ورزيم، که اين عشق بايد حيات داشته باشد، و هنگاميکه عاشق او شديم، ناخود آگاه به سمت او پيش خواهيم رفت تا به او برسيم، و در کنار او با او، خلوت مي‌کنيم. وقتي سر از خلوتش بر مي‌داريم، عظمتش را در خلقتش، درک مي‌کنيم و مي‌بينيم و سپس با او، تا او، حيات مي‌کنيم. اين حقيقت کتاب حاضر است.

آيا هدفي بهتر از هدايت افکار بوسيلة حيات انديشه‌ها در عالم وجود دارد؟

در صورتيکه افراد يقين پيدا کنند که انديشه‌هاي آنها، بهترين گزينه براي انتشار و ابراز وجود آنهاست :

  • آيا شخص انديشمند، به طريق ديگر ابراز وجود مي‌کند؟

  • آيا انديشه‌ها به جان جانها و جانها به جان انديشه‌ها، مي‌افتند؟

  • آيا شأن انسانيت، به منزل کمال نزديکتر نمي‌شود؟

  • آيا خشونت و جنگ، در اينگونه افراد معني پيدا مي‌کند؟

فکر؛ هديه الهي است، و اين هداياي الهي را به شما خوانندگان و متفکران گرامي تقديم مي‌کنم، که شايد شما هم هديه‌هاي الهي خود را به ديگران تقديم کنيد. سعي شده افکار را به مکتوب شدن تشويق کرد و افراد را به هديه دادن اين مکتوبات به يکديگر، ترغيب کرد تا اينکه انسانها انديشه‌هاي خود را به يکديگر هديه دهند، نه ماديات خود را. تنها کساني که مي‌نويسند و يا سعي مي‌کنند که بنويسند، مي‌توانند خوانندگان خوبي باشند. بنويسيد، هر آنچه که مي‌انديشيد. نويسنده، ‌خود‌نويسي است که با جوهرش مي‌نويسد، و من با قلم ناقص و شکسته، و با بيان نوشته‌هاي پيچ در پيچ و با دانش اندک و تجربة کم ماية خود، تنها هداياي رسيده را به شما تقديم مي‌کنم، تا اينکه شما هم هداياي خود را به ديگران تقديم کنيد.

همه ما مي‌توانيم خارج از تعلقات ادبي و هنري و حتي تحصيلي به انديشه و مکتوب کردن آن برسيم، تا از اين ره به ادب و هنر دست يابيم و وجود را در آن بپرورانيم. هيچ لذتي بالاتر از اين نيست که آدمي، از خود يک جمله زيبا بيان کند.

مواردي که در نوشتن مطالب سعي شده ملاحظه شوند، عبارتند از:

  • از داستان سرايي پرهيز شود.

  • از خود و درون خود گفته باشم.

  • حريم عقايد، باورها و تفکرات ديگران محترم شمرده شود.

مسئلة اصلي در نوشتن کتاب حاضر اينست که، سعي شده از بن ماية فکري مطالب گرفته شود و از جايي يا فکري اقتباس نشود. براي اينکه آدمي سعي کند، انديشه‌ساز باشد، و کسي که انديشه‌ساز شود، مي‌تواند انديشة ديگران را درک کند و انديشه‌خوان گردد، و حتي از آنها درست استفاده کند. بايد ديد کتاب پاية فکري مي‌سازد، يا بر اساس پاية فکري کتاب خوانده مي‌شود.

قصد ورود بدون اجازه را در حيطة انديشه‌هاي انديشمندان و صاحب نظران در مباحث كتاب را ندارم، تنها اعطا کلام، از ذهن بشر عام است، براي خودش. همچنين در حيطة عاشقان و عشق‌ورزان دل سوخته، وارد نمي‌شوم که الحق، جان کلام در نزد آنهاست، و از ادبيات ناقص خود در جملات کتاب پوزش مي‌طلبم.

عده‌اي در انديشه تغيير مسير بشريت هستند، تا تغيير خود. اصلاح خود و اطرافيان، مي‌تواند موجبات تغيير در ديگران را فراهم سازد كه در اين راه، نياز به درک انديشه‌هاي انديشمندان كه جهان امروز بر پايه آن انديشه‌ها بنا نهاده شده است يا در آينده پايه‌ريزي مي‌گردد، امري اجتناب ناپذير بنظر مي‌آيد. من از خود شروع كردم، تا شما نيز از خود شروع كنيد.

عشق در وجود؛ موجب خلق اثر موجود گرديده، که اميد است، عشق را در وجود شما به حيات برساند، تا سبب خلق آثار وجود گردد.

خدايا، مرا ياري‌رسان که نوشته‌اي بنويسم، تا با آن، خودم و ديگران ‌به تو نزديکتر شويم، و در راه سوختن تو، خاموش گرديم.

 

مطالب كتاب در مدت تقريبا چهار سال نوشته شده و از شخص يا منبعي اقتباس نشده است.

مطالب كتاب آفريده شده ذهن بشر است و اميد است ذهن شما را به آفريدن، ترغيب نمايد.

 

فهرست مطالب كتاب

بخش 1بخش 2بخش 3
1- حيات انديشه  
2- در راه رسيدن به وجود  
3- حيات عشق  
4- در راه رسيدن به آفتاب  
 5- خلوت دل 
 6- خلقت 
  7- جامعه آرماني
  8- انديشه حيات

 توجه: فصول كتاب داراي پيوستگي مفهومي و ترتيب نگارش آن بيانگر نوعي از سير حركت ذهني و باطني است.

لذا در مطالعه آن بهتر است، ترتيب فصول رعايت گردد.

شاكر باشيد و اميد خواه

ادامه سلسله مباحث كتاب حيات انديشه --» فصل حيات انديشه

ماخذ: كتاب حيات انديشه - بابك زماني

فروردين1382

باشگاه حيات انديشه | طرح انديشه |  پرسشهاي بنيادين | مباحث فكري  | انديشه‌هاي انديشمندان | مناجات | لينكستان | نقد و نظر

Copyright © 2003-2007 Life of Thought e-Publication.

1386-1382

 نشريه الكترونيكي حيات انديشه

مفتخر است در دريافت و اشاعه انديشه‌ها؛ جاي كه نيانديشيم براي ما و به جاي ما، مي‌انديشند!